Ga naar de inhoud

Onze visie

We hebben de term “Samen beslissen” niet voor niets gekozen als ondertitel voor onze praktijk. Als een cliënt een weloverwogen keuze maakt voor een zorgaanbod zal zijn motivatie toenemen om zich in te zetten waardoor het traject korter, en effectiever wordt. Samen met ouders en jeugdigen bespreken we de problemen, zorgen én de bestaande krachten. We doen een voorstel over de vervolgstappen met uitleg over het ‘waarom’. Hierbij kan gedacht worden aan vervolggesprekken om meer informatie te verkrijgen, om begeleiding te bieden of om gezamenlijk de samenwerking op te zoeken met scholen of andere betrokken hulpverlening. Wanneer er vervolghulp wordt geadviseerd, leggen we goed uit wat deze hulp inhoudt en wat het verwachte resultaat is. Hierbij proberen wij ouders en jeugdigen verschillende opties voor te leggen van zorgaanbieders die een dergelijk hulpaanbod hebben. Goede en passende zorg voor de cliënt zijn leidend, maar waar mogelijk maken wij een kostenbewuste afweging.  

“It takes a village to raise a child”

Beroemd Afrikaans gezegde